נחמיה

נחמיה עזרא ונחמיה היו שונים מאוד מצד מוצאם ומעמדם . עזרא נמנה עם שושלת הכוהנים הגדולים מבני צדוק , ואילו נחמיה נמנה כנראה עם צאצאי משפחות האצולה של יהודה . עזרא החזיק בתפקיד הצנוע של סופר , ואילו נחמיה היה חצרן , בעל מעמד רם ומקורב אל המלך - 'משקה למלך' ( נחמיה א יא . ( מעמדו הרם של נחמיה הקנה לו אפשרויות פעולה שלא היו לעזרא . עזרא ונחמיה היו שונים גם באופיים . בזיכרונותיו מצטייר עזרא כאדם חסר סבלנות וסובלנות , כמי שאינו יודע להתפשר . נחמיה החצרן , מעצם תפקידו , היה טיפוס שונה : סבלן , פשרן ומדינאי גמיש , אך גם יודע לעמוד על שלו . כל אלה היו תכונות הכרחיות לזמנו ולתפקיד שביקש למלא . נחמיה לא עלה ארצה בראש קבוצת עולים , אלא בליווי גדוד צבא פרסי , ובידו איגרות וצווים מלכותיים לפחות עבר נהרא . תפקידו היה לקומם את ירושלים ולבצרה ( נחמיה ב ה ועוד . ( משימתו נראית מוגבלת , אבל בתנאי אותו הזמן ובעיני בני תקופתו נראה דווקא תפקיד זה הכרחי וחיוני , ובעל התפקיד נחשב ביותר . זאת לדעת , כי קיום עיר מבוצרת כמרכז נחשב חיוני לארגון מדיני . גם שבני יהודה הבינו זאת , ולכן , עוד בטרם החל נחמיה בפעולתו , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי