גירוש הנשים הנוכריות

גירוש הנשים הנוכריות ביטול נישואי התערובת היה פרשה רבת משמעות בחייה ובהתפתחותה של הקהילה האזרחית המקדשית . כאן התנגשו שתי נטיות עיקריות בהשקפת העולם של המקרא : הנטייה הבדלנית , ששאפה להבדיל את העם היהודי , את הקהילה , משכניה , גויי הארצות ; לעומת הנטייה 17 האוניברסליסטית , שהכירה בקשרים כאלה והתירה אותם , כמובן במסגרת קבועה ומוגבלת . לפי _15 יש המקדימים את עליית נחמיה לזו של עזרא , וראה להלן , _עמ' , 332 הערה _16 . 26 ויינברג , הכרוניסט , _עמ' . 76-74 _17 מ' ויינפלד , 'המגמה האוניברסליסטית והמגמה הבדלנית בתקופת שיבת ציון , ' תרביץ , לג ( תשכ '' _ד , ( _עמ' ; 242-228 ויינברג , הכרוניסט , _עמ' . 113-102 השקפתו של עזרא עצמו , או של בעל ספר עזרא , 'עבדים אנחנו ובעבךתנו לא עזבנו אלהינו _ויט עלינו חסד לפני מלכי פרס לתת לנו מחיה לרומם את בית אלהינו ולהעמיד את _חרבתיו ולתת לנו גדר ביהודה _ובירושלמי ( עזרא ט ט . ( אף חבר בקהילה לא פקפק בצורך _ב'גדר' בינה לבין השכנים ; השאלה היתה , מה צריך להיות גובה ה'גדר' ומה תפקידה . לפי תפיסת עזרא , תפקידה של ה'גדר' לחצוץ ולחסום לגמרי את המעבר בין 'העם' ל'עמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי