התקופה הראשונה

התקופה הראשונה על פי המקורות הספרותיים והארכיאולוגיים , במשך כל התקופה הראשונה היה השיקום מוגבל בהיקפו והאוכלוסייה היתה מצומצמת . אפשר לנסות ולשער את מספר תושבי ירושלים בסוף התקופה הראשונה . בשנת 445 לפסה"נ הנהיג נחמיה בירושלים סינאויקיזם - תכסיס נפוץ בעולם הקדום להקמת מרכז עירוני על ידי העברת חלק מהאוכלוסייה הכפרית אל העיר . הוא העביר לירושלים עשירית מתושבי יהודה שהיו חברים בקהילת שבי הגולה , שמנתה לפי סיכום המספרים בנחמיה ז 31 , 089 גברים ולפי עזרא ב 29 , 818 — גברים . מכאן שמספר תושבי ירושלים אמור היה להיות 3 , 100 גברים בקירוב . לעומת זה , לפי רשימת תושבי ירושלים אחרי הסינאויקיזם התגוררו בה 3 , 044 גברים או יותר ( נחמיה יא ד-יא . ( ההבדל בין מספר הגברים שהועברו לירושלים למספר 4 _י"פ _ויינברג , 'המדינה היהודית הקדומה : רעיון _ומציאות' ( רוסית , ( ידיעות האוניברסיטה היהודית במוסקבה , , ( 1994 ) 26 _עמ' 17-4 ( רוסית _5 . ( המונח _'מדינה , ' בארמית מדינתא , שימש בתקופה הפרסית לציון _יחירת משנה באימפריה הפרסית , יהודה היתה מדינה בפחוות _עבר הנהר . _6 ויינברג , הקהילה _האזרחית המקרשית , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי