פרק שלושה־עשר ירושלים בתקופה הפרסית

_פרק _שלושה עשר ירושלים בתקופה הפרסית _יואל _ויינברג  אל הספר
יד יצחק בן-צבי