לשון הכתובות

לשון הכתובות הממצא האפיגרפי מירושלים משמש בידינו עדות ישירה ללשון שהייתה שגורה בפי תושבי העיר בתקופת היווצרותם של מרבית ספרי המקרא . למרות אוצר המילים המצומצם המצוי בו , הוא נוסך אור בלתי מבוטל על תחומים רבים בשפה . לשון הכתובות עברית מקראית על כל היבטיה . מרבית המילים בכתובות מוכרות לנו מהמקרא , אולם לאלו נוספו חדשות אשר לא נכללו בקורפוס המקראי : _'זדה' _" _ו'נקבה' מכתובת השילוח , _112 כתובות ירושלים , _עמ' _811 _> _16 _010- _113 . 175 _ז _10 _\ _10 _זא , _7116 י _\^ _61 _§ _111 י _\ _1 ? 0 _^ _611 , 905-908 _. קק _* _¥ _0 _* 1992 , _א _( _10 _" _^ _3 _' _, _¥ 1 , ושם ספרות נרחבת . ' פלטה לס / יעלי' וראה בה כתובת בנייה . 115 היסוד _פל''ט נמצא בשמות המקראיים אליפלט , פלטי , פלטי , פלט , פלטיאל , פלטיה , פלטיהו , ובאוגריתית : יפלטן : _118 _^ _1110 _76 x 1- , _מ _10 _ז _€ . _001 _600 _£ _, _801116 1965 _* 10 . 1037 : 5 116 _אביגד , בולות , מס' 117 . 35 ראה דיון לעיל , כתובת . 1 . 1 _114 נוה , עיר דויד , מס' קטלוגי ; _0-4809 , _מ _, _4 _. _£ 13 _1 _^\ _163 _0-3 _80316- _ח _0 _ז _1 _) 6 ( ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי