משקולות

משקולות עשרות רבות של משקולות אבן מירושלים ומיישובים שונים בארץ ישראל , הנושאות _ציון מספרי ו / או ערכי של משקלם , ממחישים לנו את מערך יחידות המשקל שהונהג ביהודה ובישראל בימי הבית הראשון . הסימן _2 _? ציין את היחידה הבסיסית , היא השקל , אשר משקלו הממוצע _11 . 3 גר . ' לציון כמות היחידות נעשה שימוש בספרות מצריות הייראטיות ; אך הספרות המקוריות ל _20 , _10 , 5 ו 30 מציינות במשקולות הארצישראליות _16 , _8 , 4 _ו , 24 שקלים השווים במשקלם _ל _20 , _10 , 5 _קדת ( יחידת משקל מצרית " . ( שלוש מילים נמצאו חרותות על מספר משקולות . 9 . 1 בקע המידה מוזכרת במקרא כשם נרדף למחצית השקל : בראשית כד כב ; שמות לח , _10 'בקע לגלגלת מחצית השקל ; ' ואכן משקלו הממוצע תואם זאת : 5 . 9 גר . ' 9 . 2 נצף  אל הספר
יד יצחק בן-צבי