חותמות וטביעות חותם .01

חותמות וטביעות חותם 8 . _1 חותמות 8 . 1 . 1 למתניהו ר' _עמיוץ _וא' איתן , 'החפירות במצודה ( מגדל דוד , ' ( קדמוניות , עזריהו ג ( _תש"ל , ( _עמ' ; 66-64 קורפוס החותמות , _עמי . 127 8 . 1 . 2 לחגי _^ _61113 מט 1 _61 _ז 153161 _ת _< _1616 ט 6 _י _1 _כ _61 _ג _8062111 _מ _0 _י _< 1 , ט _3 מ _§ _ת ? 1 . ישאל 372-383 _. קק 6 _( 1 ' _£ _!>< _1135 ' , _/? 5 , _71 ( 1964 ) , _יד 11 _\ ט _;< 1 קורפוס החותמות , _עמ' . 95 8 . 1 . 3 פלטה ברקאי , כתף הינום ( לעיל , הערה , ( 89 _עמ' . 34 החותם מאוחר יחסי , כנראה מן המאה _הו' לפסה '' נ ; קורפוס החותמות , _עמ' . 144 8 . 1 . 4 לחמיאהל _ד' דייוויס _וע' קלונר , 'מערכת קבורה משלהי תקופת בית ראשון בת מנחם במורד הר ציון , ' קדמוניות , יא ( תשל"ח , ( _עמ' ; 19-16 קורפוס החותמות , _עמ' . 63  אל הספר
יד יצחק בן-צבי