איור 11.תעתיק הכתובת על לוחית הכסף הקטנה מכתף הינום