קמיעות

קמיעות _בץ השנים 1980-1975 חשף _ג' ברקאי בכתף הינום , בגבעה הסלעית שעל פני גיא בן הינום , מערות קברים כרויות בסלע . במאספה של אחת המערות ( מס' _, ( 25 שנשתמרה בשלמותה , נתגלה ממצא קיראמי שאפשר תיארוך אמין של תקופות שימוש הקבר : רוב מכלול כלי החרס _הינו בן המאות הד וראשית המאה הו' לפסה"נ , ומיעוטו בן התקופות הבבלית והפרסית . במערה הונחו שתי לוחיות כסף זעירות , כתובות בחרט חד ומגוללות , אשר ניזוקו מאוד בקצותיהן . שתי הכתובות הנידונות הן הקמיעות היחידים שנתגלו עד כה בארץ ישראל מימי הבית הראשון . ידועים לנו קמיעות מתקופת המשנה והתלמוד . 7 . _1 מידות הקטעים של הלוחית הקטנה לאחר פתיחתה הן 39 x 11 מ"מ . בשורות הראשונות ניתן לשחזר רק שם פרטי בעל סיומת _'ניהו _* . ' בלוחיות מסוג זה מתקופת התלמוד אכן נזכר בראש הקמיע שמו של האדם אשר לו יועד . _י ג' ברקאי , 'ברכת הכוהנים על לוחיות כסף מכתף הינום _בירושלים , ' קתדרה , 52 ( תשמ '' ט , ( _עמ' , 76 -37 וראה לעיל , פרק _אחד עשר , _עמ' ; 269 רנץ _, אפיגרפיה 1 , _עמ' . 456-447 _90 השווה ירמיהו יז א : 'כתובה בעט ברזל _בצפרן שמיר חרושה . ' 91 לפענוח הכתובו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי