כתובות בדיו על בלי חרס

כתובות בדיו על בלי חרס שתי הכתובות הבאות , ושתיים נוספות מקוטעות ביותר , נתגלו בעיר דויד . 5 . 1 _כתובת בכתב הפורמאלי מן המחצית השנייה של המאה הד _לפסה''נ , בשבר 17 x 7 ) ס"מ ) של קנקן : 1 1 _ס בן-אחיאל-הסרט-סחבת2- י ] _הו בן חסדיהו הכנס-כס _1 _ף3- ] יהו 1 _ בן י 1 _דעיהו-הכנס1- זוהי רשימת שמות , ולצד כל שם צוין תיאור ' . הכנס כס 1 ף ' 1 ו'הכנס [ זהב ז ' [ אינם שמות מקצועות או תארים ( שהיו צריכים להיכתב 'כנס הכסף / הזהב , ( ' אלא ככול הנראה תיאורי תכונות או אפיונים של יי שם , מס' קטלוגי _78 . 61-6194 ראה , לדוגמה : חותם אדומי מתל ח'ליפה : _. א , י _1 _613111 _ק _0 _ _16 _. _10111381 _8031 _6 _ח'י 18-22 _^ _1 _§ _3 _< _1 _, _. קק _. _86508 _, 163 ( 1961 ) , נוה ( לעיל , הערה , ( 12 _עמ' . 104-102 וכן בתעודות ארמיות _מיב , מן המאה הה' לפסה '' נ . _" _נוה , עיר דויד , מס' קטלוגי 2-13708 , 0-2008 / _ס . _* נוה , שם , שרידי כתב על שבר של קנקן , מס' קטלוגי : _0-4542 / 3 [ ל 1 עמסיהו , מס' קטלוגי _81 . 5747 0- שם , מס' קטלוגי . 0-4599 _ט השווה : קהלת ב ח : 'כנסתי לי גם כסף וזהב . '  אל הספר
יד יצחק בן-צבי