כתובות חרותות על בלי חרס

כתובות חרותות על בלי חרס 4 . 1 שבע הכתובות הבאות נתגלו בעופל בחפירותיה של קניון נקם גדל ! _חרותת נאה על ידית שבורה של כלי חרס , ככל הנראה מן המאה הד לפסה"נ ; נחרתה לפני צריפת הכלי . ישנן דוגמות מספר של שמות פרטיים חרותים על ידיות קנקנים , המציינים את שם בעל הכלי או האחראי על מידתו . השורש _נק"ם איננו מוכר כמרכיב של שם פרטי במקרא , אולם נתגלה בחרותת _'נקמאןל ' [ על ידית מתל אל נצבה , בשם האדומי 'קוסינקם' באוסטרקון מערד , וכן בפניקית ואוגריתית . השם גדליהו או גדליה מתועד היטב , הן במקרא והן באפיגרפיה העברית , ואולי יש להבין כאן : נקם ( בן ) _גדלןיהו . [ 4 . 2 לישמעאל 48 חרותת לאחר צריפת הכלי . השם המקראי ישמעאל מתועד אף הוא במקורות אפיגרפיים עבריים . הלמ"ד שלפני השם מציינת שייכות . 2 , _מ 168 ; _? . _86 _. ק _13 1967 , _מ 011 _$ _1 _/ _80111 _, _110 _1 _( _116 ? _11611101071 0 _/ 1 ( 1 _? _111110 _ז ? _61801101 _1 _* _10 _X _16 _$ 1 363 _. ק _16 1972 , _ת , 15 _80 _ז _>( 10 _ן _15011 _ז 1 46 בערד , חרס , 21 ובטביעת החותם של 'אשר על הבית , _' מלכיש ( לעיל , הערה 47 . ( 18 פרינו , אפיגרפיה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי