אויסטרקונים

_אויסטרקונים 3 . _1 חרס העופל האוסטרקון ( איור ( 6 נתגלה בחפירות שערך בעופל _ג' דאנקן ב 1924 ונבדק על ידי דירינגר , ידין ומוסקטי . הכתובת היא רשימת שמות פרטיים , שתכליתה לא נודעה לנו בשל ההשתמרות הגרועה של הדיו . הקריאות שהוצעו חלוקות מאוד . להלן קריאתו של מיליק , אשר ניסה להתחקות אחרי הציונים הגאוגרפיים המוזכרים בכתובת : _( _110 _) _16 _26 _ז _11100-6 _}> _ז _§ _61 , _£ _6 ? 1 _801031 < _1 _מח 1 _ס _. _ס 74-79 _. קק _? _1161126 1934 , _ר _1631 _ז _01€311 _ק _27 י' סוקניק , 'על חרס העופל , ' ידיעות , יג ( תש '' ז , ( _עמ' _111 _£ _< _1 _, _1935- 28 . 118-115 _ז _-0100 _( _1 _ן _- _( _1 _/ _10 _6 _{> _ז _1 _§ _ק _€ _י 8 . _\ _1080311 , _1 _^ 44-46 _. קק _13 1951 , _ק ; _1950 , _£ _0 וראה _אחיטוב , אסופת כתובות , _עמ' ; 26-25 רנץ , אפיגרפיה , , 1 _עמ' . 311-310 _3- ק _1116 ק 0 _£ _13 ק _1116 _61 10 ק _3 ץ 1 _§ ק _£ י 550-575 _\ _1111 _^ , _. קק , _/? 5 , 66 ( 1959 ) , _68 _מ _1611 _מ 16811 ארבע שורות מטושטשות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי