איור 4. הכתובת הקצרה בקבר ' יהו אשר על הבית' (תצלום והעתקה)