כתובות קבר

כתובות קבר בגדה המזרחית של נחל _קדרון , בכפר השילוח של היום , התרכז אזור הקבורה העיקרי של ירושלים המקראית . באזור זה נתגלו עשרות מערכות קבורה כרויות או בנויות בסלע , וביניהן קברים מונוליתיים על קרקעיים מפוארים . בחזיתותיהם של שלשה מקברים אלה מצא קלרמון גנו ב 1870 ארבע כתובות חקוקות . 2 . _1 כתובת _... _' יהו אשר על הבית' שתי כתובות נתגלו בחזית של קבר יחיד בצורתו בארץ ישראל : חדר קבורה צדדי נוסף על החדר העיקרי , ובחזיתו של כל חדר נחקקה כתובת . שתי כתובות אלה הועברו למוזיאון הבריטי בלונדון על ידי המגלה . _נ' אביגד קרא את הכתובת ( איור ( 3 בכניסה לחדר העיקרי של הקבר , ופיענוחו והשלמותיו מקובלים על הכול : 1 זאת 1 קברת 1 ... יהו אשר על _הבית-אין פה _כסף וזהב 1 2 כי 1 אם [ עצמתו _! ועצמת אמתה _אתה-ארור האדם אשר 3 יפתח את זאת _14 ראה : זכריה ט ג ; איוב כז טז . _15 ראה מחקרו המקיף של אוסישקין , _כפר השילוח . וכן 1 _ז _410 ק $ _011 ת 1 1116 _81101161 _מ 0 י , _מ _11551511 _^ 1 _. _ס , י _31 _816 _^ _' _31- _( _1 " _ץ _0 _/ _1116 _80 _ג 11 _מ 10 _ייי 1 1116 _מ _£ 10 16-22 _. קק , 3 _. _450 _/...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי