פרק שנים־עשר הכתובות העבריות מתקופת הבית הראשון

_פרק _שנים עשר הכתובות העבריות מתקופת הבית _הראשון דניאל _ויינשטוב _בארבעת העשורים האחרונים התווספו לאוצר כתובות ירושלים מימי הבית הראשון עשרות רבות של כתובות , חותמות וטביעות חותם שנתגלו בחפירות הארכיאולוגיות , ובייחוד חפירות הכותל הדרומי , העופל , הרובע היהודי ועיר דויד . אמנם , הממצא עודנו דל ומרבית הכתובות קצרות ומקוטעות , אבל יש בהן כדי לנסוך אור רב על הלשון , הכתיב והכתיבה בבירת ממלכת יהודה בימי הבית הראשון . בדיוננו נעסוק אך ורק בכתובות העבריות שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות , או שיש בידינו ידיעות על מקום הימצאן . בפרק זה נכללות הכתובות שפורסמו עד כה , בתוספת הכתובות מעיר דויד ( למעט _הבולות והחותמות שעדיין לא פורסמו . ( הכתובות הידועות זה מכבר , כגון כתובת השילוח , כתובת _... _' יהו אשר על הבית' וכיוצא באלה , יטופלו בקיצור . לעומת זאת , כתובות שנתפרסמו בשנים האחרונות , או רעיונות שהובעו לאחרונה , יפורטו יותר . יש בפרק זה כתובות חדשות יחסית , שקריאתן קשה _ואץ בידינו להציע קריאה טובה יותר . במקרה זה תוצג קריאת המהדיר ללא הערה מצדנו . קטעי כתובות שהאותיות ששרדו בהם אינן יוצרות מילה כ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי