איור 10.מבחר כלי חרס מן המאספה במערה 24 בכתף הינום