איור 9. מערה מס' 24 - כתף הינום - תוכנית ושחזור איזומטרי