איור 2.מערת קבורה בעלת תקרה שטוחה עם כרכוב הטפחות - כפר השילוח