תיאור המערות

תיאור המערות כפר השילוח חמישים מערות הקברים הידועות במקום משולבות ברובן בבתי הכפר הערבי . כל המערות נמצאו ריקות מתוכנן המקורי , ומאז ימי הבית הראשון ועד ימינו עברו שלבים שונים של הרס ושימושים משניים . רבות מן המערות נהרסו בפעולות חציבה , כנראה בתקופה הרומית המאוחרת , ולמן התקופה הביזאנטית התיישבו בהן נזירים ומתבודדים נוצרים . שלב נוסף של פגיעה נגרם למערות בתקופה הערבית המאוחרת , משהתיישבו במקום התושבים הנוכחיים . קבוצה מעניינת ומיוחדת בכפר השילוח היא קבוצת המערות בעלות התקרות הגמלוניות או הדו שיפועיות ( איור . ( 1 קבוצה זו נחצבה אל תוך התחתונה במדרגות הסלע והמצוקים התלולים העולים מנחל קדרון מזרחה . המצוק התחתון הזקוף קרוי בפי תושבי המקום א זונאר — 'החגורה' — ובתוכו חצובים פתחיהן המרובעים דמויי החלונות של כתריסר מערות קבורה . מלאכת חציבתן של חלק מן המערות לא נסתיימה , ואחת מהן לא נבדקה משום שהיא משמשת כיום כבור ביוב . הנאות _שבמערות בקבוצה זו סומנו כמס' . 19 , 16 , 14 , 10 , 9 , 6 קבוצת מערות זו מצטיינת בפרטים אדריכליים מיוחדים , שלא מצאנו כדוגמתם באתרים אחרים בירושלים ובארץ ישראל כולה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי