תעלה 11 בעת ניקויה,חסומה באבנים השייכות לביצורים מתקופת הברונזה התיכונה.