פיר וורן,מראה המנהרה האלכסונית בחלקו העליון של הפיר.