מערת קבורה בכתף הינום.נראים ספסלי הקבורה ומשכבי ראש.