קבר 'בת פרעה' קבר מונוליטי מתקופת המלוכה בכפר השילוח. פרט החזית.