החומה מן המאות ח' - ז' לפסה"נ ברובע היהודי העת חשיפתה . מבט לצפון מזרח