משכב ראש מעוצב בדמות תסרוקת 'חתחור' במערת קבורה מימי בית ראשון בירושלים.