תולדות מחקר הקברים

תולדות מחקר הקברים בשנים 1879-1874 הגיע קלרמון גנו לכפר השילוח שממזרח לעיר דויד . הוא בדק שם סדרה של מערות קברים שאותן תיארך נכונה לימי הבית הראשון . בעת שהותו במקום גילה את כתובתו של השר אשר על הבית , היא הכתובת העברית המונומנטלית הראשונה שנתגלתה בארץ ישראל . בעקבות ביקורו בכפר השילוח כתב _קלרמון גנו את הדברים הבאים : כפר השילוח , פרבר כפרי של ירושלים , מצדיק את תשומת הלב המלאה של הארכיאולוג . אני משוכנע שכל מי שיחקור את המקום ביתר יסודיות משנעשה עד כה יוכל להגיע לתגליות בעלות חשיבות ראשונה במעלה . בימי מגורי בירושלים ביקרתי שם לעתים תכופות , ומעולם לא הייתה לי סיבה להתחרט על מסירותי למקום ... במצוק של כפר השילוח יש עדיין קברים במספר רב שניתן לחקרם ... ההתרשמות הראשונה שלי עם כניסתי אליהן הייתה תחושה של השתאות והערצה , בראותי את הצורה הבלתי רגילה של תקרותיהם , את האצילות הרבה של סידורי הקבורה , את ההרמוניה של יחסי המידות , את תשומת הלב הקפדנית שבה טופלו פני הסלע בכל מקום , את השימוש הבלבדי בקווים הישרים , ואת תחושת ההוד שהם השרו למרות ממדיהם המצומצמים ... איני מהסס להביע את דעתי שעיר ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי