פרק אחד־עשר בתי הקברות של ירושלים בימי הבית הראשון

_פרק _אחד עשר בתי הקברות של ירושלים בימי הבית הראשון גבריאל _ברקאי היום ידועות לנו כ 130 מערות קברים מבתי הקברות שהקיפו את ירושלים בימי הבית הראשון . מערות אלה מהוות קבוצת שרידים חשובה , שנשתמרה היטב , לעומת שרידי העיר עצמה , _שהשתמרותם אינה מעולה . במערות הקברים הקדומות משתקפים פארה , אופייה ותרבותה של ירושלים , שהייתה עיר הבירה , מקום מושבם של בית המלוכה , הפקידות הבכירה והעילית החברתית , הדתית , הרוחנית והכלכלית . ההבדלים ברמת התכנון והביצוע שבין מערותיה של ירושלים הבירה ובין בתי הקברות של ערי השדה בולטים ביותר . במערות הקברים של ירושלים ובממצאים שנחשפו בתוק באים לידי ביטוי היבטים שונים באורחות חייהם של תושבי ירושלים . הקברים משקפים פרטים שונים מן התכנון והאדריכלות של מבני הארמונות ובתי המגורים שמהם כמעט לא נותרו שרידים . לימוד בתי הקברות השונים מוסיף נדבכים חשובים לידיעותינו על המבנה החברתי ועל תחומי השתרעות העיר , ואף מאפשר לעמוד על ההיבטים הרוחניים של הבנת מושג המוות בקרב אוכלוסיית העיר . בכמה ממערות הקברים שרדו כתובות עבריות חשובות , ובכמה מהן העלו החפירות שפע של ממצאים ממנחות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי