מים בירושלים במקורות מקראיים נוספים

מים בירושלים במקורות מקראיים נוספים מספר כתובים מקראיים נוספים לאלו שכבר הוזכרו קשורים לנושא המים בירושלים . התקווה לשפע מים בירושלים באה לידי ביטוי בפסוקי תהלים : יהמו _יחמרו מימיו נהר פלגיו ישמחו ירעשו הרים בגאותו סלה עיר אלהים קדש משכני עליון ( תהלים מו ד-ה . ( ' ושרים כחללים כל מעיני בך' ( שם פז ז . ( יש מחפשים משמעות דומה בפסוקים נוספים ( ישעיה לג כ-כא ; תהלים לו ט-י ; סה י , ( אך נראה שאלה דימויים כלליים , ללא זיקה לירושלים . תקווה זו באה לידי ביטוי בולט בספרי הנביאים יחזקאל , יואל וזכריה בקטעי נבואה העוסקים בחזון אחרית הימים . בתיאור של מראה המקדש בחזון יחזקאל ( מז א-ה ) מתואר מעיין הנובע ממפתן המקדש , הולך ומתגבר ונגמר בנחל איתן הזורם לכיוון ים המלח . תיאורים דומים , המבוססים על חזון יחזקאל , מצויים אצל יואל ( ד יח ) חבריה ( יג א ; יד ח . (  אל הספר
יד יצחק בן-צבי