שמות שערים

שמות שערים שמותיהם של שני שערים בחומת ירושלים קשורים באספקת המים הקדומה _: שער העין ( נחמיה ב יד , ג טו , יב לז , ( ושער המים ( שם ג £ ן ח א , ג , טז ; יב לז . ( שער העין נזכר בנחמיה ב לאחר שער הגיא , עין התנין ושער האשפות ולפני ברכת המלך ; בנחמיה ג הוא מופיע אחרי שער הגיא ושער האשפות ולפני 'חומת ברכת השלח לגן המלך' ו'המעלות היורדות מעיר דויד . ' בנחמיה יב הוא מופיע בין שער האשפות לשער המים . מהנתונים הטופוגרפיים עולה כי מקום השער היה בפינה הדרומית מזרחית של עיר דויד , בסביבות גן המלך , ברכת השלח ומעלות עיר דויד ( ראה מפה _עמ' . ( 334 במקום זה אין מעיין , אך ניתן לפרש את השם בצורות שונות . וייל טען כי יש לקשור את השם עם מוצא תעלת המים העודפים של נקבת חזקיהו ( תעלה _// _¥ שהיה אמור להיות בקרבת מקום , שהרי מוצא תעלה זו יצר 'מעיין' חדש במורד הקדרון , בנקודה נמוכה מזו של הגיחון המקורי , ואילו סימונס טען ששם השער ניתן לו מכיוון שהוביל לעין _רוגל . מקובל על רבים כי 'שער העין' הוא השער שגילה וייל מצפון לקירות _*/ ו , _\ _12 היוצרים את ברכת _אל חמרה ( מפה מס' 1 בסוף הספר . ( שלוש היחידות 'חומ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי