ברבות בירושלים המקראית

ברבות בירושלים המקראית בספרי מלכים וישעיהו מופיעים שלושה כינויים לברכות בירושלים : 'הברכה העליונה , ' 'הברכה התחתונה' ו'הברכה הישנה . ' הברכה העליונה נזכרת בתיאור פגישת ישעיהו ואחז . ישעיהו יוצא 'אל קצה תעלת הברכה _63 קניון , חפירה בירושלים , _עמ' _^ _11€ _- _64 . 159 _א _8 _י _ג _1 _ו _0€ _} _1€ _/ _- _ח _6 _, _50 _/ _1 _ץ _1 _, _01103 _§ _0 1935 7 . _. _1300155611 _4 8 . _]^\ _0 _ז _^ _0 _ר ; _41401 01 _. _/ _61 _ללאה _סקירתו של אוסישקין , מפעלי המים , _עמ' . 28 _01 _* _6 _" _מ _61 _3 _ממ _711 _ _61 _ז _3 _י _$ _\\ _י _626111311 _מי _, _ז _35 _ת _// . _^ _1€ , י 1 ז _-180ז 3 _קת 10 $ : _. 4 _001 _ח _61 0 / 83 מתט 0 $ 7 _מ _311 _ק 1- _£ _11 ז _\ _9€1 _$ _5 - _111 _X { _111141 _/ 411 . 141 _] _¥ _0556 ? _1 _> _311 _81014 _ז 1-20 _1 _^ _€10 _} _1 _. קק _^^^ , 82 ( 1984 ) _, העליונה אל מסלת שדה כובס' ( ישעיה ז ג . ( ברכה זו נזכרת גם בתיאור בואה של משלחת רבשקה לירושלים ערב מצור סנחריב : 'ויעלו ויבאו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר _במסלת שדה כובס' ( מלכים ב , יח יז ; ישעיה לו ב . ( ה'ברכה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי