איור 11.מתקני המים בקצה הדרומי של עיר דויד (על־פי אוסישקין)