איור 10. חתך סכימטי בנקבת חזקיהו המדגים את תהליך החציבה על־פי גיל (מבט לצפון)