איור 9.תוכנית נקבת חזקיהו בין מעיין הגיחון וברכת השילוח, ברכת השילוח וחתכי רוחב בנקבה על־פי האב ונסאן