נקבת חזקיהו (איורים (10 ,2

נקבת חזקיהו ( איורים ( 10 , 2 נקבת חזקיהו , המובילה את מי מעיין הגיחון לגיא המרכזי , היא ללא ספק המפעל המרשים ביותר מבץ מפעלי המים הקדומים בארץ . כמה מקורות מקראיים מתארים את מעשה חציבת נקבת חזקיהו _. ' ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו ואשר עשה את הברכה ואת התעלה ויבא את המים העירה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה' ( מלכים ב , כ כ ' ;( והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון ויישרם למטה מערבה לעיר דויד ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו' ( דברי הימים ב , לב ל . ( נראה כי דברי ישעיהו בהקשר להכנות למצור סנחריב מכוונים לארגון הברכות בהקשר לחציבת הנקבה : ' ותקבצו את מי הברכה התחתונה ... ומקוה עשיתם בין החמתים למי הברכה הישנה' ( ישעיה כב טיא . ( _בן סירא מזכיר אף הוא את מעשי חזקיהו : 'יחזקיהו חזק עירו בהטות אל תוכה מים ויחצב כנחשת צורים ויחסום הרים מקוה' ( בן סירא מח כב [ מהדורת סגל , _עמ' _שלגו . ( כתובת הנקבה , היא מקור ראשוני חשוב ביותר להבנת שיטת החציבה של הנקבה ולממדיה כפי שתוארו בפי אנשי הדור ( ראה להלן . ( הנקבה התגלתה לראשונה עוד במאה _הי"ז , לאחר שעד אז לא היה ידוע כלל מקומו של הגי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי