איור 7.מערכת פיר וורן,קצה המנהרה האלכסונית המתונה והפתח העליון של הפיר הקרסטי