איור 6.המנהרה המתונה במערכת פיר וורן,מבט לצפון.משמאל: קו התפר בין שכבת סלע המלכה (למעלה) והמיזי אחמר (למטה‭.(‬ימין למטה: הגישה לפתח הפיר הקרסטי