איור ‭.4‬ חתכים אנכיים בפיר וורן (על־פי משלחת י' שילה, גיל, גיאולוגיה, עמ' ‭,14‬ איור 6