איור 3ב. מערכת פיר וורן, שחזור התפתחות המערכת על־פי רייך ושוקרון