איור 3א. חתך (למעלה) ותוכנית (למטה) של מערכת פיר וורן (עיבוד על־פי גיל, גיאולוגיה, עמ' ‭,7‬איור 5 ועדכונים על־פי רייך ושוקרון)