איור 2. מערכת מפעלי המים בעיר דויד : תוכנית כללית ( על פי שילה , קדם 19 ,איור 30 )