מקורות המים של ירושלים (איור (1

מקורות המים של ירושלים ( איור ( 1 הבנת מקורות המים הטבעיים בירושלים מחייבת סקירה קצרה של המבנה הגיאולוגי שעליו יושבת העיר . ירושלים נמצאת על מדרון מזרחי של אנטיקלינה , ששיאה באזור אבו ע'וש . פעולות סחיפה הרסו חלק ניכר מאנטיקלינה זו , ולכן עובר קו פרשת המים ממערב לעיר , באזור רח' המלך ג'ורג' של היום . שכבות הסלע העיקריות באזור הן שכבות הקנומן , עליהן שכבות הטורון ועל אלו שכבות _הסנון . השכבות משופעות לכיוון דרום מזרח ונחשפות על פני השטח עקב הרס האנטיקלינה . שכבות _הסנון מכסות את אזור הר הצופים והר הזיתים , שכבות הטורון נחשפות ברכס שעליו יושבת העיר לסיכומים ומחקרים כלליים של הנושא ראה : _מ' הקר , 'הספקת המים בירושלים בימי קדם , ' ספר ירושלים ( תשט '' ז , ( _עמ' ; 218-191 ב' מזר , ' ירושלים , ' א '' מ , ג , טורים ; 828-824 ר' עמירן , ' הספקת המים לירושלים , ' קדמוניות , א , ( 1968 ) _עמ' ; 18-13 שילה , מפעלי מים ; א' דה גרוט , ' מפעלי המים בירושלים בימי בית ראשון , ' _ד' עמית ור' גונן ( עורכים , ( ירושלים בימי בית ראשון _! _6111- מ ( 161 _3116316 _§ _ת _£ _11 _ ז _50 _ ז _6 _י _016 _^ _35...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי