הנוכחות הבלתי אמצעית של ה'

הנוכחות הבלתי אמצעית של ה' המסקנה העיקרית של דיוננו היא כי בית המקדש קשור ברוב ספרי המקרא במיתוס של הנוכחות הבלתי אמצעית של ה , ' בהשלכותיו ההיסטוריות , הלאומיות , החברתיות והאישיות ובגלגוליו האסכטולוגיים של מיתוס זה , כפי שהראינו לעיל . הביקורת הרציונליסטית הבוטה של בעל ספר _51 השווה : ב' אופנהיימר , חזונות זכריה , ירושלים _תשכ''ח , _עמ' ; 134-122 וכן מאמרי : 'נביאי שיבת ציון , ' ח' תדמור וי' אפעל ( עורכים , ( ההיסטוריה של עם ישראל , שיבת ציון — ימי שלטון פרס , ירושלים תשמ '' ג , עמי . _292-288 , 164-147 מלכים על מיתוס זה ( מלכים א , ח _כז , ( שמטרתה להציג את בית המקדש כמקום תפילה בלבד אל היושב בשמים — ביקורת המרומזת כבר בתיאולוגיה על שימת / שכינת שם ה' במקום הנבחר בספר דברים - לא יכלה לעוצמה הרגשית הטמונה במיתוס . ברם , עלינו להדגיש כי המיתוס הצטמצם במשך כל ימי בית ראשון בתחום ההיסטורי והחברתי בלבד , בניגוד למיתוסים מקבילים שנרקמו על המקדשים במסופוטמיה , בכנען ובמצרים , שהיו בעלי ממדים קוסמיים . לדוגמה : ערי הקודש ניפור ובבל נקראו 'מרכז השמים והארץ . ' צירופים כגון — _6 . _53 _§ . 11...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי