המסורת האסכטולוגית בימי שיבת ציון

המסורת _האסכטולוגית בימי שיבת ציון ישעיהו השני הולך ומפתח את המסורת האסכטולוגית , בכיוון שבו ירושלים וציון משמשות לעתים קרובות סמל לעם ישראל כולו ( מט _יד-כא ; נא יז ; ועוד . ( לכן קשה לדון על פי קטעים אלה בתפיסתו הדתית של המקדש , מה גם שהלהט הפיוטי עובר על גדותיו , בפרט כשהנביא פונה אל ירושלים ואל ציון בלשון אישית . דבר אחד נעלה מכל ספק : הגאולה תהיה שלמה רק כאשר ייקבצו שוב הגלויות בארץ ישראל , כאשר ייבנו חורבות ירושלים והמקדש , וכאשר כולם יראו 'עין בעין ... בשוב ה' ציון' ( נב ח . ( הווה אומר , מבחינה עקרונית שותף ישעיהו השני לתפיסה הקדומה של בית המקדש , כפי _" ראה : ב' אופנהיימר , 'ירמיהו ונביאי השקר , _' א' _בירם ואחרים ( עורכים , ( ספר נייגר , ירושלים תשי '' ט , _עמ' , 111-96 ובמיוחד _עמ' . 100-98 _* נראה כי ישעיה סו , השותף לתיאולוגיה של מלכים א , ח כז , הוא מידי עורך הספר או מידי נביא אחר . ראה הערה , 10 לעיל . שהיא מצטיירת בספר _תהלים ובספרות הנבואית . בדמיונו הפיוטי הלוהט הוא ממחיש את המוטיבים הנוספים המצויים במסורת הקדומה . בעקבות ישעיה ב א-ד הוא חוזה את המוני הגויים הנוהרים ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי