המשמעות הדתית של בית המקדש

המשמעות הדתית של בית המקדש נשאלת עתה שאלה כפולה : כיצד מצטיירת משמעותו הדתית של בית המקדש אצל רוב מקורות המקרא , ומהן ההשלכות החברתיות של דימוי זה ? נעיין קודם בשאלה הראשונה , שכן תשובתה היא חד משמעית , לאמור : ברוב מקורות המקרא , היינו בספרות המזמורית , בספרות הנבואית ובספרות ההיסטוריוגרפית , ואף בספרות _הבתר מקראית מצטייר בית המקדש כמקום משכנו של אלוהים עלי אדמות . אשר לספרות הנבואית , אין להבין את חזון ההקדשה של ישעיהו ( פרק ו , ( את חזון אחרית _11 עיין : ב' אופנהיימר _, 'הקדשת ישעיהו וגלגוליה במסורת _חז '' ל , ' הנ"ל ( עורך , ( המקרא ותולדות ישראל ( _מחקרים לזכרו של י' ליוור _, ( _תל אביב תשל"ב _, _עמ' . 50-18 הימים שלו ואת חזונות יחזקאל על הסתלקות המרכבה ( יחזקאל ח-יא ) ועל שיבתה לעתיד ( פרקים מ-מח , ( אלא אם נניח כי בית המקדש הוא מקום משכנו של אלוהים בארץ . הוא הדין במזמורים של עולי הרגל , המזמורים המלכותיים ומזמורים מסוימים המכילים תפילות ותחינות אישיות : מחבריהם האמינו כי ה' שוכן בציון . הדבר לא נאמר ברמז ובסוד כי אם במפורש . נפנה תחילה אל הספרות המזמורית . ספרות זו מעוגנת במצו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי