פרק תשיעי המשמעות הדתית של בית המקדש וירושלים

_פרק תשיעי המשמעות הדתית של בית המקדש וירושלים בנימין _אופנהיימר  אל הספר
יד יצחק בן-צבי