איור 12. עין ךךה, תוכנית המקדש בשלב 3 (תקופת הברזל ב)