איור 9.מגידו, 'מקדש־מגדל' (תקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת)