מקורותיה של תוכנית המקדש

מקורותיה של תוכנית המקדש התפתחות המחקר הארכיאולוגי העמידה לרשות חוקרי מקדש שלמה מקורות חדשים מרחבי המזרח הקדום . גילויים של מקדשים באזורים שונים עודד את החוקרים להצביע על קווי דמיון בינם לתיאור מקדש שלמה . בסקירתו המפורטת הראה בוסינק כי מפעם לפעם הועלו הצעות לקשור את מקורה הארכיטקטוני של תוכנית המקדש עם השפעות ממצרים , מאשור , מאנטוליה , מפלשת , מסוריה ומפניקיה . חשיפת מקדשים בחפירות החדשות יותר בחצור ובערד הולידה מגמה דומה . המקדש הכנעני בחצור , שכלל שלושה מרחבים , פורש על ידי _י' _ידין כאבטיפוס למקדש שלמה . חשיפת המקדש בערד , שהקמתו יוחסה לימי שלמה , הביאה את _י' _אהרוני למסקנה כי הוא דומה בתוכניתו הכללית למקדש שלמה . מניתוח התוכנית של מקדש שלמה על פי הדיון דלעיל עולות מסקנות שונות _' . הבית' הוא יחידת המבנה הבסיסית של המקדש . החלוקה התפקודית לאולם , היכל ודביר תרמה לעיצוב תת המרחבים במקדש , אך לא השפיעה על המבנה העיקרי . האולם לא היה אלא רחבת כניסה בפתח המקדש , ואילו הדביר היה מבנה מעץ שהוקם בתוך המקדש . חידוש זה , הקשור בעיקר בתפנית שחולל פרסום מחקריו של בוסינק , מאפשר למקד באופן י...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי