תוכנית המקדש

תוכנית המקדש למרות הכינוי השגור 'מקדש שלמה' יש לציין כי המילה 'מקדש' אינה נזכרת כלל בתיאור המבנה . הכינוי היחיד , המופיע עשרות פעמים בתיאור המבנה , גם בספר מלכים וגם בספר דברי הימים , הוא _7 י' ליוור , _'ספר דברי שלמה , _' _א''מ , ד , טורים . 302 -299 _8 _$ _י _10 _0316 _^ _3 _^ _0 . _0 . _1 _* _0 _^ _16 _, " _016 6351 03 * _6 01 _£ _261 _£ _161 _מ 10 _מ _01081116 311 _< _11116 8010 _מ _£ _16 _ק _1 _ה _X _6 13-19 _. קק _, _5 _. _450 _# _, 117 ( 1950 ) _, _י 0 / _\ _1681 _^ _0 _9 י' _ידין _, תורת המלחמה בארצות המקרא , רמת גן תשכ '' ג , _עמ' . 246-245 _10 _ץ _10 " _0 _\ _1 _מ 10 _ז _\^ _3 _$ _1116 " 80101 _י , ת _118 _$ 15111 _< _: 1 _. ס , י ? _מ 10 מ 8010 _§ _מ _£ _1 _ץ _( _10 811111 _^ _ג _0316 _31 _\ _16 _§ _1 _< 1-18 _. קק _84808 _, 239 ( 1980 ) , ' הבית . _' דעה רווחת נוספת מייחסת למקדש שלמה 'חלוקה משולשת' לאולם , היכל ודביר . יחידות אלה נזכרות אמנם כחלקים בעלי תפקיד מוגדר במקדש , אך אין הן מייצגות את המבנה הארכיטקטוני של הבניין . 'הבית' כולל בתוכו את ההיכל ואת הדביר : 'והבית אשר ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי