תולדות המקדש ותפקידו

תולדות המקדש ותפקידו היחמה להקמת בית קבע לארון האלוהים מיוחסת לדויד : 'אנכי יושב בבית אחים וארון האלהים ישב בתוך היריעה' ( שמואל ב , ז ב . ( היוזמה זכתה לעידודו של נתן הנביא , וגם לביקורתו ( שמואל ב , ז ; דברי הימים א , יז ה . ( ספר דברי הימים זוקף לזכותו של דויד גם את ההכנות המעשיות למלאכת הבנייה : הכנת 'תבנית האולם , ' ריכוז חומרי הבנייה , גיוס תרומות וייבוא ארזים מהר הלבנון . הפרשנים חלוקים בדעותיהם , אם תיאור זה משקף מציאות היסטורית של סוף ימי דויד , או שמא זהו 142 _1 _. ק _016 1956 , _מז _1 0 / _1570€1 _, _63111 _ז _4 { _116 _^ _611 _^ _10 _ת _0 _> _106010 _^ _< _1 _ז _£ _\ _1 _\ _, _^ _\ _ז _\^ _. _? _. _\\\> תיאור מאוחר , הבא לזהות את דויד _בממסד הפולחן _וכמארגן עבודת הלוויים והמשוררים . הדעה השנייה מקבלת חיזוק מן העובדה כי הקמת המקדש היתה חלק בלתי נפרד מתכנון המתחם , וכאשר ניגש שלמה למלאכה , החל בהכנות מחדש . הקמת המקדש הייתה כרוכה בשינוי רב משמעות במבנה העיר ירושלים . העיר הכנענית ( יבוס ) ועיר דויד השתרעו על פני גבעה מוארכת , שהשתרעה מעל למוצא מעיין הגיחון . גבעה זו היתה צרה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי